Oplossing

API Koppelingen

Is er communicatie nodig tussen verschillende software? Door een API-koppeling kunnen de engineers en mechanics van flooris processen vloeiend en efficiënt laten verlopen. Per project bekijken we welke API-koppeling er gemaakt kan worden om het gewenste doel te bereiken. Maatwerk dus!

Wat kun je met een API?

API staat voor "Application Programming Interface" en zorgt ervoor dat twee (of meerdere) softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren en data uitwisselen. Een API haalt data op uit het ene systeem en brengt dit naar een ander systeem.

Wat kunnen we met een API koppeling?

Zodra er meerdere API’s met elkaar communiceren ontstaat er een API-koppeling. Nu wordt er automatisch data tussen de verschillende software uitgewisseld. Het voordeel hiervan is dat deze handelingen geen mensenwerk meer zijn.

Een efficiënte oplossing

Bij flooris maken we door middel van bestaande of zelfontwikkelde API’s processen vloeiend en efficiënt.