Onderhoud en updates oplossing beeldmerk ter illustratie
Macbook
#maintenanceAndUpdates

Onderhoud en update SLA voor jouw shop, site en portaal? 🔧

Laat ons jouw web oplossing onderhouden en voorzien van de benodigde updates. Wij zorgen voor de laatste versie van afhankelijkheden en controleren processen welke wel en ook processen welke niet zichtbaar zijn.

Laat ons jouw web oplossing onderhouden en voorzien van de benodigde updates. Wij zorgen voor de laatste versie van afhankelijkheden en controleren processen welke wel en ook processen welke niet zichtbaar zijn. We testen de fail-over en backup procedures op een geschikte omgeving en op een moment waarop het wel uit komt.

Service overeenkomst

Wij weten uit ervaring dat elke omgeving andere afhankelijkheden en integraties heeft. Samen tunen we daarom onze service overeenkomst om de (veiligheid) risico's beheersbaar te maken.

Is er bij onze periodiek onderhoudsmoment toch meer nodig dan we samen vooraf voorzien hebben in onze service overeenkomst? Dan nemen we altijd eerst contact op om samen de te ondernemen stappen, kosten en planning af te stemmen.

Meer weten? Neem dan contact op.

#builtSolutions

Gerelateerde projecten